Arrangør

Lovsongskveldane vert arrangert og planlagde av ein eigen kommite repressentert frå ulike kommunar på ytre Søre, og frå ulike kyrkjesamfunn.

Blant desse er David Joachim Muren, Trond Espeseth, Anton Torvik, Geir Idar Knotten og Iver-Olaf Grimstad.

For spørsmål ta kontakt med Iver-Olaf Grimstad på tlf. 412 33 955.

Du kan også sende oss ein epost til: lovsong@lovsong.com, skjønt denne ikkje vert sjekka like hyppig.

 

youtube  Sjå opptak frå tidlegare Lovsongskveldar (opnar eit nytt vindauge).

facebook  Besøk også vår side på facebook (opnar eit nytt vindauge).